Erhverv

Virksomhedens profil formidles ikke alene via ord, men udtrykkes stærkt igennem arkitektur, design og indretning.

Jeg arbejder udfra optimeret areal udnyttelse, funktionalitet og æstetik, forenet i en oplevelsesrig, personlig indretning med kant og stil.  

Mit udgangspunkt som indretningsarkitekt er jeres specifikke behov og ønsker. samt at tilføre virksomheden: en klarere profil, størrer trivsel, øget produktivitet- flere muligheder og plads til begejstring.

Udfra samtale og analyse udarbejder jeg indretningsforslag, tegningsmateriale incl.; opgiver  præcise produktforslag og udformer udbudsmateriale. Jeg tilbyder også projektstyring. Der arbejdes altid udfra ønsket om, at det færdige resultat overstiger forestilling og forventninger .  

Ny indretning      Forbedringer / suppleringer
Space planning      Æsteriske akkustik løsninger