Sundhed & Institution

Udgangspunktet er at skabe funktionelle og æstetiske rum med karakter, oplevelser og personlighed, - der tænkes fra helhed til detalje, fra fællesskab til det enkelte individ.

I fremtidens institutionsindretning arbejdes der udfra nye tanker/ideer der ligger langt fra det traditionelle institutionsprægede.

Mit udgangspunkt, som indretningsarkitekt, er jeres specifikke behov, ud fra de økonomiske midler, der kan afsættes dertil.

Jeg kan ud fra samtale, analyse af rum og ønskede funktioner udforme konkrete indretningsforslag incl. tegningsmateriale og pege på relevante nyindkøb og forhandlere af møbler, tekstiler, tæpper, gardiner og belysning. Jeg kan også tilbyde projektstyring.